Poznej sebe pohybem 

Feldenkraisova® metoda

Feldenkraisova® metoda je psychosomatická metoda vzdělávání, která pomocí jemných pohybů, vlastní pozornosti a sebereflexe zlepšuje pohybovou kvalitu a podporuje funkčnost lidského těla jako celku. Bystří individuální vědomí v úrovni těla i psychiky.
Pracuje se zlepšováním pohybového rozsahu a pohyblivosti, podporuje koordinaci pohybu a dynamickou posturální rovnováhu a pomáhá objevovat přirozenou schopnost fyziologického, tedy funkčního pohybu. Pomocí sekvencí konkrétních pohybů usnadňuje proces učení se a podporuje proces uvědomování si, jak je tělo organizováno. Feldenkraisova® metoda pracuje s celým člověkem a jeho nervovou soustavou. Podporuje schopnost člověka nakládat s koordinací svého pohybu ekonomicky a přistupovat k sobě citlivě- naslouchat si.

Moshé Feldenkrais,

Moshé Feldenkrais (1904 – 1984), tvůrce metody, byl fyzik, inženýr a vášnivý sportovec (měl černý pás v judu). Když mu lékaři dávali jen malou naději, že po svém opakovaném zranění kolene bude opět někdy bez bolestí, nechtěl tomu uvěřit a dal se do zkoumání svého těla a svého pohybového jednání. Experimentováním na sobě samém a pečlivým pozorováním dospěl k názoru, že člověk, jeho mozek a pohybové vzorce jsou modifikovatelné. Postupem času vytvořil metodu, kterou začal v 50. letech minulého století vyučovat v USA a v Izraeli. Feldenkraisova® metoda se od té doby dále šíří po celém světě.
Motto: "Pohyb je život. Bez pohybu je život nemyslitelný."

Metodu Feldenkrais vyvinul Dr. Moshe Feldenkrais (1904-1984). Moshe Feldenkrais (doktor věd, Sorbonna) byl inženýr, fyzik, vynálezce, válečný umělec a student lidského vývoje. Narodil se ve východní Evropě a jako mladý emigroval do Palestiny. Později studoval na Sorbonně a během třicátých let pracoval v pařížské laboratoři Joliot Curie. Jeho zájem o Ju Jitsu ho přivedl do kontaktu s profesorem Kano, který vyvinul judo. Dr. Feldenkrais byl zakladatelem pařížského klubu Ju Jitsu a byl jedním z prvních Evropanů, kteří v judu získali černý pás.

Unikl nacistickému postupu a odešel do Británie a pracoval na protiponorkovém výzkumu admirality. Ve čtyřicátých letech začal vyvíjet jeho metodu a napsal jeho první knihu na toto téma. Zranění kolena a nejisté vyhlídky na operaci započaly to, co se stalo celoživotní náplní Mosheho Feldenkraise. Zkoumání vztahu mezi pohybem a vědomím. V padesátých letech se doktor Feldenkrais vrátil do Izraele, kde žil a pracoval, dokud nezemřel v roce 1984 v Tel Avivu. Při vývoji své práce Moshe Feldenkrais mimo jiné studoval anatomii, fyziologii, vývoj dítěte, pohybovou vědu, evoluci, psychologii, řadu východních praktik a další somatické přístupy.

Dr. Feldenkrais je autorem řady klíčových knih o pohybu, učení, lidském vědomí a somatické zkušenosti. Učil v Izraeli a mnoha zemích v Evropě v 60. a 70. letech minulého století a v Severní Americe v 70. a 80. letech 20. století. Začátkem 70. let vyškolil svou první skupinu učitelů v Tel Avivu. Následovaly dvě skupiny v USA - jedna skupina v San Francisku v Kalifornii a druhá v Amherstu v Massachusetts. Ve svém životě pracoval Dr. Feldenkrais se všemi druhy lidí s obrovským rozsahem vzdělávacích potřeb -od mnoha kojenců s mozkovou obrnou až po přední umělce, jako je houslista, zesnulý Yehudi Menuhin. Několik let učil pro dramatika Petera Brooka a jeho Divadlo Bouffes du Nord.

Byl spolupracovníkem myslitelů, jako byla antropoložka Margaret Meadová, neurovědec Karl Pribram a průzkumníci psychofyzického Jean Houston a Robert Masters. Díky šíři, vitalitě a přesnosti práce Dr. Feldenkraise se uplatnila jeho metoda učení v různých oblastech, včetně neurologie, psychologie, múzických umění, sportu a rehabilitace.

Otázky a odpovědi

Je to cvičení, které mi zvýší fyzičku?

O výkon nejde. Feldenkraisova metoda není cvičení v pravém slova smyslu. Proto aktivity dle FM metody ani nenazýváme cvičením ale lekcemi.
Během lekcí se snažíme věnovat pozornost celému tělu a všemu co souvisí s pohybem. Základem jsou opakované o pomalé pohyby různých částí těla s respektem a pozorností k sobě samému. Lektor nepředcvičuje ale slovně vede účastníky lekce.

Viděl jsem jednu lekci na YouTube a lidi se jen válí po zemi a nic nedělají. Jak mi toto může pomoci?

Pohybujeme se pomalu, proto abychom byli schopni zaznamenat momenty, které doprovázejí pohyb určité části těla. Zkuste zvednout vaší ruku rychle a pomalu.
Jen při pomalém pohybu si uvědomíte jak se chová zbytek těla při zvedání ruky a můžete si uvědomit, jestli je možné pohyb udělat ještě lépe a efektivněji.
Když vnímám jak věci dělám, mohu je začít měnit. Efektivitu pomalého pohybu popisuje například Weber-Fechtnerův zákon.

Jsou lekce srovnatelné třeba s jógou nebo s Pilates?

Tyto metody nelze vzájemně porovnávat. Jóga i Pilates jsou širší pohybové aktivity i přístupy kdy jsou předem určené polohy a pozice, kterých by měl účastník během cvičení dosáhnout nebo se k nim alespoň přiblížit podle svých fyzických možností. Feldenkrais vede účastníky k určitému typu pohybu. Cílem není dosažení nějaké konkrétní polohy či pozice ale uvědomění si sebe sama během konkrétní pohybové aktivity. Výsledek by mohlo být uvolnění částí těla nebo svalů, které mi znesnadňují pohyb a lepší představa o pohybu v prostoru.  

Mohu na lekci přestože mám nějaké pohybové omezení?

Na lekci může přijít každý. Během lekce však bude k sobě přistupovat s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav a fyzické možnosti.
Lekce nejsou vedeny podle daného vzorce
co přesně a do jaké míry musíte zvládnout a nehodnotí co je dobře a špatně.
Cílem je najít jednodušší pohyb pro každého individuálně dle jeho možností.
 

Feldenkrais moments

Feldenkraisova metoda v České televizi

Dne 3.11.2021 vysílala Česká televize v pořadu Klíč zajímavý dokument o Feldenkraisově metodě. Podívejte se na zkušenosti lidí, kteří aktivně využívají tuto metodou k dosažení lepších výsledků léčby a rehabilitace svých dětí a odborný pohled fyzioterapeutů a lektorů pracujících s touto metodou a jejich klienty.
Odkaz na pořad v iVysilani naleznete zde:
3.11.2021 - Klíč, Feldenkraisova metoda

Dva způsoby výuky Feldenkraisovy metody

Lekce Feldenkraisovy metody lze praktikovat dvěma základními způsoby
Individuální lekce
FI (Functional Integration®) – Funkční integrace
Lekce je přizpůsobena individuálním potřebám klienta- odehrává se převážně vleže, v pohodlném oblečení. Praktik Feldenkraisovy® metody jemně pohybuje s tělem klienta a dotýká se ho. Společně prozkoumávají funkčnost pohybů jednotlivých částí těla v situaci bezpečí a kinestetického dialogu, při němž klient zůstává pasivní, relaxovaný.
Skupinové lekce ATM
(Awareness Through Movement®) – Pohybem k sebeuvědomění
Praktik Feldenkraisovy® metody provází účastníky lekce prostřednictvím slovních pokynů k pohybům na bázi běžné individuální motorické dovednosti v jejich nemechanickém opakování. Účastníci lekce leží většinou na podložce (na zádech, boku, nebo na břiše), případně absolvují lekce ve stoje nebo vsedě (a to i v modifikacích možných na židli, nebo na kolečkovém křesle). Důraz je kladen na prožití a vnímání pohybu, který se provádí pomalu a v malém rozsahu. Cílem je objevovat nové a fyziologicky výhodnější vzorce pohybu. Struktura většiny lekcí vychází z každodenních pohybových aktivit, jako např. zvednutí se, uchopit něco, chůze, ohlédnout se. Jedna lekce trvá obvykle mezi 40 a 60 minutami.

Feldenkrais for Everday Life

Feldenkrais Outdoors

Feldenkrais Babies

Odkazy / Literatura

  • Masters, Robert; Houston, Jean: Naslouchejte svému tělu. Praha: Pragma 1994.
  • Wildman, Frank: Feldenkrais a jeho metoda: cvičení pro každý den. Praha: Pragma 1995.
  • Feldenkrais, Moshé: Feldenkraisova metoda: Pohybem k sebeuvědomění. Praha: Pragma 1996.
  • Shafarman, Steven: Vědomí léčí: Feldenkraisova metoda dynamického zdraví. Praha: Pragma 1997.
  • Rywerant, Yoachanan: Feldenkraisova metoda- systém funkční integrace. Praha: Pragma 2008.
  • Russel, Roger: Zbavte se bolestí zad: Feldenkraisova metoda v praxi.
  • Schwarz, Schweppe: (Škola do kapsy) Feldenkrais cvičení pro zdraví.
  • Bisges, Günther: 10 Feldenkraisových lekcí pro uvolnění zad, šíje a ramen. Praha: Plot 2014.
  • Feldenkrais, Moshé: Silné Já- návod ke spontánnosti. Praha: Pragma 2014.
  • Oswaldová, Petra: Feldenkrais, dech a hlas, Praha: Brkola 2015
https://spolek-feldenkrais.cz/
https://www.eurotab.org/en
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/216562221700011/
https://feldenkrais-method.org/
https://www.feldenkraisovametoda.cz/feldenkraisova-metoda/
http://www.feldenkrais.cz/